Om

Hostrup Forsamlingshus

.


Hostrups nuværende forsamlingshus er fra 1929.

Det erstattede et ældre, der blev ødelagt af en

skypumpe i 1928. Funktionen er uændret som

ramme om mærkedage og fester i lokalsamfundet.
Hostrup er placeret på højderyggen på østsiden af Hostrup bæk, der løber ud i Varde Å. Typisk for landsbyer syd for Varde Å er deres beliggenhed langs små nord-syd-gående ådale. Hostrup nævnes fra 1330´erne. Hostrup er en ren landbrugslandsby, som er blevet udtyndet ved gårdenes udflytning, især til hederne mod øst. De 3 tilbageværende gårde er alle interessante og danner sammen med kirken og forsamlingshuset en fin helhed, hvis værdi yderligere styrkes af de fundne jernalder- og vikingetidslandsbyer mellem kirken og åen.

Historie

BestyrelseFormand

Jens Jørgen Hansen

Gåsebakken 15

6710 Esbjerg V

Telefon: 75 26 96 98

Mobil: 28 73 84 98

E-mail: hanne-sjonne@live.dk


Næstformand

Kjeld-Ove Hansen

Kokspang Hedevej 18

6710 Esbjerg V

Mobil: 50 99 03 81

E-mail: hedekok18@gmail.com


Bestyrelsemedlem

Sabrina Hansen

Gåsebakken 39

6710 Esbjerg V

Mobil: 51 51 37 32

E-mail: sabhan88@gmail.com


Kasserer og webmaster

Kjeld Brok Pedersen

Kokspang Kirkevej 17

6710 Esbjerg V

Telefon: 75 26 96 96

Mobil: 28 94 85 88

E-mail:kjep@mail.tele.dk


Bestyrelsesmedlem

Jonas Dakin Vahlun

Gåsebakken 21

6710 Esbjerg V

Mobil: 40 45 56 99

E-mail: jonasdakin@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Betty Rasmussen

Gåsebakken 7

6710 Esbjerg V

Mobil: 51 91 11 03

E-mail: btlr@jubii.dk

Kontaktoplysninger

Kontakt Hostrup Forsamlingshus på telefonnummer: 28 73 84 98

eller via mail:

hanne-sjonne@live.dk

Info

Forsamlingshuset er et nøglehus, hvor lejer får udleveret nøglen til huset forud for arrangementet.


Det er derefter muligt at stå for hele arrangementet selv. Det vil sige, at du selv laver mad, dækker borde, sørger for drikkevarer og rydder op og gør rent efter arrangementet.


Bestyrelsen kan også være behjælpelig med at engagere kogekone, rengøring mv. idet vi har kontakt til en fast stab af dygtige personer, som er vant til at håndtere såvel store som små arrangementer.


Der findes gratis Wi-Fi i Hostrup Forsamlingshus.


Hostrup Forsamlingshus, Hostrupvej 17, 6710 Esbjerg V. Mail: hanne-sjonne@live.dk Telefon: 75 26 91 44